Stránky obce NEMCOVCE, okr. Bardejov

Ak náhodou hľadáte obec Nemcovce, okres Prešov, navštívte obecnemcovce.sk

 

 Aktuality

 

Obecné zastupiteľstvo

 

Povinné zverejňovanie

 

Verejné obstaravanie

 

Tlačiva

 

Fotogaléria

Fotografie z akcií

 

Počasie

Odkazy

Logo Farmička.sk

Logo lekári.sk

Logo PSK

Logo Natur pack

História

obce Nemcovce

Podľa dostupných materiálov, obec vznikla na nemeckom zákupnom práve.

Pri bojoch s Tatármi sa ukázalo, že nepriateľom odolajú iba silné opevnené hrady a preto ešte za vlády kráľa Belu IV. sa začali takého opevnenia stavať. K tomu kráľ potreboval zručných majstrov a staviteľov. Tak sa začala kolonizácia horného Uhorska. Nemcami obsadené mestá sa stali strediskami remeselnej výroby a obchodu. Prvá písomné správa o existencii novej osady založenej na nemeckom zákupnom práve je z roku 1320. Osada ležiaca na pravom brehu rieky Tople bola označovaná pod názvom Harthmanhely ako osada Šoltýsa Hartmanna. V neskorších rokoch sa objavuje názov Nemethfalu. Z tohto názvu vyplýva, že okrem šoltýsa sa tu usadili aj ďalší nemeckí kolonisti. Ich osadu okolité obyvateľstvo už v 14. storočí nazývalo Nemcovcami. Nemcovce boli majetkovou súčasťou panstva Kučín a vo vlastníctve šľachticov z Perína v 14. a 15. storočí. V roku 1427 boli Nemcovce zdanené do 30 port čo značí, že Nemcovce boli v tom čase stredne veľkou dedinou. Neskôr sa väčšina sedliakov odsťahovala. alebo vymrela. Časť sedliakov stratila pozemky a stali sa z nich želiari. V 16. storočí Nemcovce patrili k panstvám hradu Šariš a ich vlastníkmi boli králi. Po potlačení protihabsburských povstaní bolo Makovické panstvo rozdelené na tri časti. Nemcovce sa stali súčasťou panstva Szirmayovcov so sídlom v Kurime. V roku 1600 sídlisko pozostávalo z ôsmich obývaných domov. Oproti polovici 15. storočia sa zmenšilo na štvrtinu. V tom čase tu už nebolo ani šoltýstvo a sedliaci odvádzali daň podľa slovenského práva. Od roku 1602 v obci existujú dve konfesie : rímskokatolícka bola súčasťou farnosti Hankovce a evanjelická a.v. bola súčasťou farského úradu v Marhani. Zaujímavým faktom tohto storočia bola existencia colnice. V roku 1787 mala obec 24 domov a 195 obyvateľov, v roku 1828 bolo v obci 27 domov a 226 obyvateľov. Ako početní želiari sa obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom, tkaním, chovom dobytka, zhotovovaním kolovrátkov a dreveného náradia, košikárstvom a hrnčiarstvom. Za 1. ČSR sa časť obyvateľov vysťahovala.

Dôležite medzníky v novodobej histórie obce. 

1951 - kedy na území obce vznikla najväčšia organizácia – Jednota spotrebné družstvo
1957 - elektrifikácia obce
1964 - zavedený prvý telefón
1972 - založenie JRD
1975 - dobudovaný a 21. septembra vdp. Jozefom Pastírom požehnaný rímskokatolícky kostol zasvätený Sedembolestnej Panny Márii
1978 - požehnané súsošie Kalvárie v rímskokatolíckom kostole. Požehnanie vykonal vdp. Jozef Pastír, správca rímskokatolíckej farnosti v Kurime. Súsošie, ktoré vyhotovil český rezbár Antonín Kafka z Červeného Kostelca, venovala rodina Paľová
1980 - uliate a do kostola umiestnené dva zvony u zvonárky pani Dytrychovej v Brodku u Přerova. Zvon Gis1 o váhe 620 kg. má reliéf Sv. Cyril a Metod a nápisom „Dedičstvo otcov zachovaj nám pane“. Zvon H1 o váhe 340 kg. má reliéf sv. Jozefa s nápisom „Sv. Jozef patrón zomierajúcich, oroduj za nás“. Súčasne bol premiestnený aj zvon z miestnej zvonice o váhe 50 kg. Posviacku týchto zvonov vykonal vdp. Jozef Pastír, správca rímskokatolíckej farnosti v Kurime.
1999 - splynofikovanie obce
2003 - vybudovaný Obecný vodovod
- odkúpená predajňa potravín
- zrekonštruované multifunkčné ihrisko
- vybudované sociálne zariadenie v Kultúrno správnej budove a zrekonštruované v Materskej škole
2005 - rekonštruované verejné osvetlenie v obci
- rekonštruovaný interiér Materskej školy
- asfaltovanie miestnych komunikácií
2007 - sprevádzkovaný Dom nádeje. Požehnanie vykonali Mgr. Jozef Spišák, správca rímskokatolíckej farnosti Hankovce a Mgr. Martin Chalupka, správca evanjelickej farnosti Marhaň
- osadená replika zvonice, ktorú zhotovili Bc. Ján Hajduk st. a Mgr. Ján Hajduk ml.. Požehnanie vykonali Mgr. Jozef Spišák, správca rímskokatolíckej farnosti Hankovce a Mgr. Martin Chalupka, správca evanjelickej farnosti Marhaň
- pri zvonici osadená socha Sedembolestnej Panny Márie. Sochu pre obec bezplatne zhotovili Bc. Ján Hajduk st. a Alexander Haľža. Požehnanie vykonali Mgr. Jozef Spišák, správca rímskokatolíckej farnosti Hankovce a Mgr. Martin Chalupka, správca evanjelickej farnosti Marhaň
- zavedenie internetu do obce, obecného úradu a materskej školy
2008 - konsekrácia kostola Sedembolestnej Panny Márie Mons. Bernardom Boberom, košickým biskupom
2009 - zrekonštruovaná Obecná knižnica a zavedený internet
2011 - vybudovaná Požiarna zbrojnica
2012 - 23. februára odovzdané hasičské auto Iveco Magirus ministrom vnútra Slovenskej republiky JUDr. Danielom Lipšicom
2013 - 8. marca udelenie Ceny obce - Bc. Jánovi Hajdukovi
- 14. júla odhalená pamätná tabuľa Eduardovi Mackovi, učiteľovi, šíriteľovi vzdelania, kultúry a osvety v obci - 29. septembra postavený a požehnaný kríž v katastri obce „Richnava“. Požehnanie vykonal Mgr. Jozef Spišák, správca rímskokatolíckej farnosti Hankovce.
Kríž venovali manželia Ján a Anna Šima – Juričekovi

 

Erb Nemcovce

Základné informácie

Samosprávny kraj:

Prešovský

Región:

Horný Šariš

Mikroregión:

Stredná Topľa

Okres:

Bardejov

Počet obyvateľov

255

Prvá písomná zmienka

1320

Výmera katastra

545 ha

Matričný úrad

Obec Kurima

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 14:30

Utorok 8:00 - 14:30

Streda 8:00 - 14:30

Štvrtok
nestránkový deň

Piatok 8:00 - 14:30

Kontakt

Nemcovce č. 27
086 12 Kurima
Slovensko

E-mail:

nemcovce@nemcovce.sk

Telefón

+421 54 73 91 222

Mobil

+421 948 720 411

Fax

+421 54 73 91 222

Počitadlo

TOPlist