Stránky obce NEMCOVCE, okr. Bardejov

Ak náhodou hľadáte obec Nemcovce, okres Prešov, navštívte obecnemcovce.sk

 

 Aktuality

 

Obecné zastupiteľstvo

 

Povinné zverejňovanie

 

Verejné obstaravanie

 

Tlačiva

 

Fotogaléria

Fotografie z akcií

 

Počasie

Odkazy

Logo Farmička.sk

Logo lekári.sk

Logo PSK

Logo Natur pack

Všeobecne záväzné nariadenia obce Nemcovce

Ikona-PDF Dodatok č. 6 k VZN č. 53 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení na území obce Nemcovce a Centier voľného času
13.12.2019

 

Ikona-PDF VZN č. 70 - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
13.12.2019

 

Ikona-PDF VZN č. 69 - o miestnej dani z nehnuteľností
13.12.2019

 

Ikona-PDF VZN č. 68 - o miestnej dani za psa
13.12.2019

 

Ikona-PDF Dodatok č. 2 k VZN č. 53
15.12.2015

 

Ikona-PDF VZN č. 60 - o miestnej dani z nehnuteľností
15.12.2015

 

Ikona-PDF VZN č. 59 - o miestnom poplatku za komunálne odpady
15.12.2015

 

Ikona-PDF VZN č. 57 - o miestnej dani z nehnuteľnosti
1.1.2015

 

Ikona-PDF Dodatok č.1 k VZN č. 53 o o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení ma území obce          Nemcovce a Centier voľného času
1.1.2015

 

Ikona-PDF VZN č. 55 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi
11.3.2013

 

Ikona-PDF VZN č. 54 - o parkovaní a státi vozidiel na miestnych komunikaciách a ostatných verejných priestranstvách
11.3.2013

 

Ikona-PDF VZN č. 53 - o o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení ma území obce Nemcovce a Centier voľného času
1.1.2013

 

Ikona-PDF VZN č. 51 - o miestnej dani za psa
1.1.2013

 

Ikona-PDF VZN č. 50 - o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
1.1.2013

 

Ikona-PDF VZN č. 49 - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1.1.2013

 

Ikona-PDF VZN č. 48 -o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby
1.7.2012

 

Ikona-PDF VZN č. 46 - o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
1.1.2012

 

Ikona-PDF VZN č. 43 - o príspevkoch v školských zariadeniach
8.2.2010

 

Ikona-PDF VZN č. 42 - o verejnom poriadku a verejnej čistote v obci Nemcovce
8.2.2010

 

Ikona-PDF VZN č. 39 - o vylepovaní plagátov a umiestňovaní živelných nápisov v obci Nemcovce
13.4.2009

 

Ikona-PDF VZN č. 36 - o podmienkach podnikania
1.1.2009

 

Ikona-PDF VZN č. 35- o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Nemcovce - Trhový poriadok
1.1.2009

 

Ikona-PDF VZN č. 34 - o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Nemcovce
1.1.2009

 

Ikona-PDF VZN č. 33 - o chove, vodení a držaní psov na území obce Nemcovce
1.1.2009

 

Ikona-PDF VZN č. 31 -podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom
1.1.2009

 

Ikona-PDF VZN č. 30 - prevádzkový poriadok pre pohrebisko na územi obce Nemcovce
1.1.2009

 

 

Erb Nemcovce

Základné informácie

Samosprávny kraj:

Prešovský

Región:

Horný Šariš

Mikroregión:

Stredná Topľa

Okres:

Bardejov

Počet obyvateľov

255

Prvá písomná zmienka

1320

Výmera katastra

545 ha

Matričný úrad

Obec Kurima

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 14:30

Utorok 8:00 - 14:30

Streda 8:00 - 14:30

Štvrtok
nestránkový deň

Piatok 8:00 - 14:30

Kontakt

Nemcovce č. 27
086 12 Kurima
Slovensko

E-mail:

nemcovce@nemcovce.sk

Telefón

+421 54 73 91 222

Mobil

+421 948 720 411

Fax

+421 54 73 91 222

Počitadlo

TOPlist